To spletno mesto uporablja piškotke (cookie) za zagotavljanje storitev, prilagajanje oglasov in analizo prometa.

Regulamin handlowy

Test TOMKET
TUV
DOT

DOT - U nas zawsze wiesz, co kupujesz!

W szczególe opony wyświetlamy DOT*(tydzień i rok produkcji) i kraj pochodzenia *większości zapasów magazynowych. Ostrzegamy przed niektórymi ofertami, pojawiającymi się w internecie, które pochodzą ze starszych, kilkuletnich zapasów. Nie kupujemy starego towaru od podejrzanych dostawców. Czy wiesz, że istnieje opona Barum z Chin?


Etykiety energetyczne

Monitorowane wartości, takie jak przyczepność i opór toczenia są właściwościami przeciwstawnymi. Bardzo trudno jest wyprodukować opony z oznaczeniem A dla oporów toczenia a jednocześnie A dla hamowania na wodzie. Dla większości klientów wybór pod względem oznaczenia nie będzie w pełni jednoznaczny. Opony sportowe mają większą przyczepność, a tym samym również opór toczenia, ale lepiej trzymają się jezdni.


1. Postanowienia ogólne

Warunki handlowe służą do tego, aby relacje handlowe z klientami były prawnie wiążące, dla obu stron. Prawa i obowiązki sprzedawcy i nabywcy są regulowane prawem czeskim i ogólnymi warunkami handlowymi. W przypadku sporu sądowego rozstrzyga miejscowy sąd w Czeskich Budziejowicach (Sąd rejonowy, odpowiednio Sąd Okręgowy w Czeskich Budziejowicach, w zależności od przynależności).

Sprzedawca:
TOMKET EXPORT s.r.o., REGON 05401674, z siedzibą Praga 1, Rybná 716/24, kod poczt. 110 00.

Nabywca (Klient):
Nabywca (konsument na mocy Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorca, jeśli dotyczy to zakupu czynności gospodarczej), przekaże w momencie nawiązania relacji handlowych swoje dane kontaktowe sprzedawcy. Stosunki prawne sprzedającego i nabywcy który nie są wyraźnie modyfikowane przez niniejsze warunki handlowe są regulowane przepisami Ustawy nr. 89/2012 Dz.U., Kodeksu cywilnego, jak również przepisami z tym związanymi.

TOMKET EXPORT s.r.o jest największym sprzedawcą opon w Czech i na Słowacji. Sprzedajemy nowe opony, felgi aluminiowe i stalowe. Oferujemy możliwość kompletacji felg stalowych i opon. Nasze strony internetowe można przeglądać we wszystkich przeglądarkach.

2. Bezpieczeństwo i ochrona danych

Sprzedawca oświadcza, że ​​wszystkie dane osobowe są poufne, będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy z nabywcą i nie będą ujawnione w inny sposób, ujawnione osobie trzeciej itp., z wyjątkiem sytuacji związanych z dystrybucją lub płatnością związaną z zamówionym towarem (przekazanie danych - nazwiska i adresu wysyłki).

3. Zamawianie towarów

Nabywca za pośrednictwem e-sklepu na stronie internetowej sprzedawcy złoży zamówienie, która zawiera rodzaj towaru, ilość, cenę, imię i nazwisko i dane kontaktowe nabywcy i miejsce dostawy. Niniejsze zamówienie jest propozycją umowy sprzedaży a nabywca składając zamówienie potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi oraz postępowaniem reklamacyjnym i zgadza się z nimi. W ten sposób złożone zamówienie sprzedawca potwierdzi klientowi e-mailem w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia. Jeżeli towary nie są w magazynie, sprzedawca uzgodni z nabywcą indywidualny termin dostawy, lub zaproponuje dostawę innego podobnego towaru.

W tym kontekście sprzedwca zwraca również nabywcy i konsumentowi uwagę na treść § 1820 ustęp 1 Kodeksu cywilnego i informuje, że
- nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z komunikacją elektroniczną na odległość (pokrywa własne koszty dotyczące wysyłki itp.),
- zaliczka nie jest zasadniczo wymagana, z wyjątkami wymienionymi poniżej (patrz punkt 4 niniejszych ogólnych warunków),
- nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych przez prawo (szczegóły patrz pkt 7 niniejszych ogólnych warunków),
- nabywca ponosi w przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu towarów; w tym kontekście sprzedawca zwraca uwagę, że z powodu charakteru i objętość towarów zwrot nie jest możliwy normalną trasą pocztową,
- nabywca w przypadku odstąpienia od umowy jest odpowiedzialny sprzedawcy tylko za zmniejszenie wartości towaru, które została spowodowane w wyniku obchodzenia się z tym towarem inaczej niż jest to konieczne w odniesieniu do jego charakteru i właściwości,
- nabywca ma prawo w przypadku reklamacji zwrócić się do właściwego organu nadzoru lub dozoru państwowego

Składając zamówienie klient wyraża zgodę na cenę towarów. Jeśli chcesz obniżyć cenę na podstawie oferty konkurencyjnej, cena musi być wcześniej konsultowana ze sprzedawcą (przed złożeniem zamówienia). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Dodatkowa korekta ceny i danych fakturacyjnych nie jest możliwa.

Zamawiając towar na stronie internetowej sprzedawcy, nabywca zgadza się na wysyłanie emaili informacyjnych przez sprzedawcę. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Napis DEMO lub ZR jest podany przy oponach, które już zostały przez naszą firmę wystawione i zamontowane. Mają przebieg circa 50 km. Opony oznaczone tym napisem w kolorze zielonym oferujemy w reżimie specjalnym za ceny wyprzedażowe.

4. Warunki płatności

Zamówiony towar klient płaci w sposób wybrany podczas zamawiania. Do czasu zapłaty, towar jest własnością sprzedającego. Przy zamawianiu niestandardowych wymiarów lub zamówieniu o wartości ponad 35.000, - CZK z VAT sprzedawca może żądać zapłaty zaliczki w wysokości 50 % wartości zamówienia. Zaliczka zostanie wliczona na poczet całkowitej ceny zakupu.

Sposób płatności: Płatność za pobraniem, Płatność kartą, Płatność przelewem bankowym,..

5. Reklamacje - patrz warunki reklamacji, punkt 8 niniejszych warunków ogólnych

Reklamacje rozpatrywane są w standardowy sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Polecamy klientom, aby zwrócili należytą uwagę przy odbiorze towaru w odniesieniu do ewentualnego uszkodzenia, aby tym samym uniknąć nieprawidłowości.

6. Warunki dostawy

Towary są wysyłane z magazynów do 18 godziny w każdy dzień roboczy. Termin dostawy oznajmi sprzedający nabywcy przy potwierdzeniu zamówienia. Większość przesyłek jest dostarczana nabywcy w ciągu 7 dni roboczych, opony, które nie są na stanie w ciągu 14 dni. Sprzedawca informuje nabywcę o przewidywanym terminie dostawy i ewentualnych opóźnieniach, informacje te są przekazywane przez sprzedawcę jednocześnie z potwierdzeniem zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia uzgodnionego terminu dostawy o 3 dni robocze.

Paczka jest na terytorium Czech dostarczana przez firmę transportową. Usługa kurierska skontaktuje nabywcę za pośrednictwem wiadomości sms w dniu dostawy, gdzie poinformuje o szczegółach przekazania, poinformuje o przybliżonym czasie dostawy, cenie paczki za pobraniem i innych szczegółach. Przesyłka dostarczana jest zwykle od 8 do 18 godzin w dni robocze (nie mamy wpływu na dokładny termin dostawy, ale można go przybliżyć po skontaktowaniu się z kierowcą). W przypadku nieobecności odbiorcy na podanym adresie, dostawca pozostawi powiadomienie i spróbuje przekazać paczkę następnego dnia roboczego. Drogę przesyłki można śledzić na stronie internetowej przewoźnika, wpisując jej numer, który klient otrzyma e-mailem po ekspedycji do przewoźnika.

Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze w obecności przewoźnika - w szczególności rodzaj i ilości towarów i integralność opakowania wg. załączonego dokumentu dostawy.

W przypadku opon niestandardowych o wadze powyżej 31,5 kg (niektóre opony ciężarowe w wymiarach R17,5, R19,5, R22,5, rolno-przemysłowe oraz niektóre nietypowe wymiary SUV) transport będzie realizowany przez TRANSPORT PALETOWY.
Zamówienie opłacane jest przed wysyłką przelewem bankowym. Po otrzymaniu wpłaty zamówimy transport paletowy z firmą transportową Dachser. Klient zobowiązany jest zapewnić przyjęcie przesyłki paletowej.
W przypadku przekazania przesyłki paletowej przewoźnikowi, adresat pokrywa wszelkie koszty związane z dodatkowymi zmianami:
Anulacja -100% kosztów wysyłki + opłaty za anulowanie 12% ceny zamówienia + 94 PLN za paletę
Brak akceptacji -100% koszty wysyłki + opłaty za anulowanie 20% ceny zamówienia + 94 PLN za paletę
Zwrot - możliwy na własny koszt lub cenę na zapytanie
Zmiany adresu w obrębie jednego kraju - 47 PLN
Składając zamówienie, zgadzasz się na te warunki.

7. Odstąpienie od umowy kupna

Kupujący konsument ma prawo na podstawie § 1829 Kodeksu cywilnego, do odstąpienia od umowy kupna w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, w przypadku dostawy po częściach, termin ten liczy się od dnia otrzymania ostatniej części towaru. Odstąpienie od umowy należy złożyć w formie pisemnej i zgodnie z tym warunkiem uważa się przesłanie e-maila na adres pl@tomket.com, odstąpić można również wypełniając standardowy formularz na podstawie Kodeksu cywilnego. Jeśli kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy, musi nieuszkodzone towary, bez oznak używania lub zużycia, dostarczyć bez zbędnej zwłoki na adres magazynu ekspedycyjnego. Przed odesłaniem towaru nabywca wyśle e-mail z numerem faktury i jednocześnie poda nr. konta, na które chce przesłać zapłaconą kwotę; nabywca jednocześnie zgadza się z płatnością na rachunek bankowy. Z tej kwoty zostanie odjęty koszt zwrotu towarów (przede wszystkim koszty transportu). Sprzedawca ma obowiązek zwrotu tej kwoty na rzecz nabywcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania odstąpienia od umowy kupna, ale nie wcześniej niż zwrócony towar był przekazany lub wysłany.

Sprzedawca ma prawo kiedykolwiek i bez podania przyczyny odstąpić od zawartej umowy. Umawiające się strony zgadzają się, że kupujący w takim przypadku zrzeka się wszelkich roszczeń o odszkodowanie.

8. Regulamin reklamacji (prawa wynikające z wadliwego wykonania i gwarancja jakości)

Ogólne warunki dotyczące roszczeń reklamacyjnych (prawa wynikającego z wadliwego wykonania)

Obowiązki nabywcy
Nabywca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia dostarczonego towaru i informowania sprzedawcy bez zbędnej zwłoki o wykryciu wady. W odniesieniu do reklamacji, nabywca może złożyć reklamację jednym z następujących sposobów:
a) na adres e-mail wykonawcy pl@tomket.com
b) pocztą na adres wykonawcy TOMKET EXPORT s.r.o., Tolarova 630, 384 51 Volary lub Jetřichov 165, 549 83 Jetřichov

Obowiązki sprzedawcy
Sprzedawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek wady, które wystąpiły w momencie otrzymania towaru, zgodnie z § 2161 i nast. Kodeksu cywilnego. Sprzedawca podejmie decyzję w sprawie reklamacji w terminie do 3 dni roboczych, podczas gdy do tego okresu czasu nie zalicza się czasu adekwatnego wg. rodzaju produktu lub usługi, który jest niezbędny na posądzenie wady przez fachowca. Sprzedawca informuje nabywcę przez e-mail lub telefonicznie.

Reklamacje w okresie gwarancji (gwarancja jakości, zgodnie z § 2113 Kodeksu cywilnego)
a) Gwarancja jest dożywotnia (to znaczy czas, w którym jest widoczny bieżnik opony, który umożliwia ich stosowanie zgodnie z prawem), dotyczy wad ukrytych, nie zużycia. Na samochody ciężarowe i dostawcze, okres gwarancji opon jest ustalony na 1 rok dla osób prawnych i 2 lata dla osób fizycznych. Opona sprzedana ponad 2 lat temu, będzie odpowiednio kompensowana w wysokości odpowiadającej pozostałej części bieżnika nad prawnie stanowioną granicę. Okres ten rozpoczyna się w momencie otrzymania towarów i kończy zanikiem lub śmiercią klienta.
b) Jeżeli wadę można usunąć, zostanie usunięta bezpłatnie. W przypadku wady, której usunięcie nie jest możliwe, towar zostanie wymieniony na koszt sprzedawcy.
c) Roszczenie o gwarancji za jakość wygasa w następujących przypadkach:
- niewłaściwej instalacji, obsługi lub eksploatacji, albo używanie towaru niezgodnie z ustanowionym postępem technologicznym,
- korzystanie z towarów w warunkach, które swoimi parametrami nie odpowiadają parametrom określonym w dokumentacji lub inne poruszenie zasad technologicznych,
- uszkodzenie towarów z powodu klęski żywiołowej,
- uszkodzenie towarów nadmiernym obciążeniem lub używaniem sprzecznym z warunkami technologicznymi lub innymi warunkami podanymi w dokumentacji,
- zużycie poniżej limitu określonego przez prawo.

Procedura wymiany (reklamacji) towarów
Nabywca powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą przez e-mail lub telefonicznie. Na podstawie niniejszego komunikatu sprzedawca zaproponuje drogę transportu towarów na swój adres lub nabywca może sam zapewnić sobie transport. Po otrzymaniu towaru na adresie oddziału sprzedawcy, poinformuje on nabywcę a następnie będzie uzgodniony sposób wymiany lub sposób reklamacji zgodny z prawem.
Jeżeli nabywca stwierdzi dodatkowe rozbieżności w fakturze, które stanowi część dostawy, lub faktura nie będzie dołączona, natychmiast skontaktuje się ze sprzedawcą, aby ten dostosował ją do potrzeb nabywcy (jeśli prawo to umożliwia), lub ponownie wyśle ją e-mailem na adres nabywcy.
W przypadku zagranicznych nabywców z ważnym europejskim numerem NIP, będzie zakup towarów zwolniony z podatku od towarów i usług. Dodatkowe dodanie lub korekta NIP odbiorcy nie jest możliwe.

Zalecenia dotyczące przyjęcia przesyłek
Po otrzymaniu towaru, w interesie kupującego jest, aby dokładnie sprawdził zawartość przesyłki, późniejsze reklamacje dotyczące charakteru, ilości lub uszkodzenia towarów w czasie transportu nie muszą być uwzględniane. Poprzez podpisanie listu przewozowego, nabywca potwierdza, że ​​towary zostały dostarczone w porządku.
Biorąc pod uwagę, że zamawiane towary są dostarczane w większości przypadków przez osobę trzecią, należy przestrzegać następującej procedury:
Przy odbiorze należy dokładnie sprawdzić stan towaru. Jeśli wszystko jest w porządku, należy potwierdzić odbiór towarów poprzez podpisanie potwierdzenia dostawy (listu przewozowego). Podpisując nabywca zgadza się z tym, że towary zostały dostarczone wolne od wad, w ilościach, które są podane w liście przewozowym.
Jeśli towar ma jakiekolwiek wady w momencie dostawy lub nie zgadza się rodzaj lub ilość towaru, te fakty należy stwierdzić na potwierdzeniu dostawy (liście przewozowym). Jeżeli towary są uszkodzone, nabywca może odrzucić przejęcie.
Jeśli informacje o wadach nie będą zapisane na potwierdzeniu dostawy (liście przewozowym), procedura reklamacyjna nie musi zostać rozpoczęta.

9. Warunki dla kupujących spoza UE

W przypadku, gdy nabywca zamówił towary dostarczane poza Republiką Czeską, dochodzi do następujących zmian warunków handlowych i umowy kupna. Sprzedający spełni swoje zobowiązanie dostarczyć towar, kiedy przekaże towar do dyspozycji nabywcy do własnego transportu w niektórym ze swoich oddziałów (magazynów), lub przekaże towar przewoźnikowi, który jest wskazany przez nabywcę. Cenę nabycia towarów zapłaci nabywca przy odbiorze, w tej chwili przechodzi na nabywcę prawo własności. Koszt przewozu przez przewoźnika wyznaczonego przez nabywcę do miejsca określonego przez nabywcę ponosi sprzedawca. Ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia jakości towarów, jak również wszelkie dodatkowo poniesione koszty przechodzą ze sprzedającego na nabywcę natychmiast po dostarczeniu towarów nabywcy lub po przekazaniu towaru przewoźnikowi wskazanemu przez nabywcę. Jeśli towar nie będzie przejęty przez nabywcę (odebrany) i/lub nie będzie mu przekazany z powodu braku zapłaty ceny zakupu, towar nie będzie mu wydany, ale nie zwalnia to z obowiązku zapłaty ceny zakupu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenie towarów przywożonych do innego kraju lub za zapłatę cła, podatków i innych opłat związanych z przywozem towarów do kraju wskazanego przez nabywcę. Obowiązkiem nabywcy jest zapewnić wszystkie formalności związane z przywozem towarów, w szczególności jest zobowiązany spełnić wszystkie obowiązki zgłoszenia i obowiązek zapłacić stosowne cła, podatki i inne opłaty, które są związane z przywozem towarów, zgodnie z przepisami prawa kraju docelowego.

Dla oceny wszystkich postanowień zawartej umowy oraz wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy stosuje się prawo Republiki Czeskiej. Zastosowanie jednolitego prawa kupna ONZ (Ugoda o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 16. 4.1980) jest wykluczona.

Dostawcą dla przedsiębiorców- płatników Vat- jest TOMKET Export s.r.o.Numer identyfikacji podatkowej CZ05401674. Kupujący -osoba prawna jest odpowiedzialna za wszelkie opłaty związane z recyklingiem w miejscu dostarczenia opon.

10. Zwrot opon

Miejsce dla zwrotu opon to TSB Facility s.r.o. z siedzibą Žirovnická 2389/1a, Praga 10 z.

11. Skuteczność

Skuteczność tych ogólnych warunków handlowych zaczyna 1. stycznia 2014.

12. Polityka jakości i ochrona środowiska

Zarząd firmy zobowiązuje się do wspierania tej polityki, zapewnić optymalne dostarczanie i korzystanie z potrzebnych zasobów oraz stworzyć niezbędne warunki dla ciągłego utrzymania i poprawy zintegrowanego systemu managementu wg. kryterii norm ČSN EN ISO 9001 i ČSN EN ISO 14001.

Zadowolenie ludzi związanych z naszym przedsiębiorstwem zależy od jakości świadczonych przez nas usług:

Klienci:

Dla firmy, klient jest najważniejszą instancją, a zatem na spełnienie jego wymagań i życzeń poświęcamy najwięcej wysiłku. Klienta przekonujemy jakością i szybkością świadczonych usług. Staramy się zapewnić najlepszą obsługę klienta w kontekście naszego przyjaznego podejścia do klientów.

Nasi pracownicy:

Oferujemy stabilne środowisko pracy, które docenia zaangażowanie i doskonałą wydajność pracy. Ważne dla nas jest regularne podnoszenie kwalifikacji, lojalność, wierność i satysfakcja naszych pracowników.

Nasi partnerzy:

Mają nasze pełne zaufanie co do jakości i niezawodności swoich usług. Ich stu procentowe wsparcie jest dla naszego ogólnego sukcesu jednym z najważniejszych czynników. Nacisk położony jest na długoterminową współpracę z naszymi partnerami. Nasza firma stworzyła procedury prawidłowej oceny naszych dostawców, co zapewnia długoterminową dobrą współpracę.

Nasza firma:

Nasza firma zobowiązuje się do stałej wydajności w kontekście odpowiedzialności społecznej i kwestii odpowiedzialności za środowisko naturalne, ponieważ zapewnienie zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników i korzystny wpływ na środowisko naturalne uważa za swój ​​priorytetowy obowiązek na drodze do zysku. Jesteśmy zobowiązani do wypełnienia postanowień wszystkich obowiązujących przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska naturalnego. Prewencyjnym podejściem uczestniczymy w poprawie wpływu społeczeństwa na środowisko naturalne.

13. Oznaczenie ogumienia etykietami UE

Od 1 listopada 2012 roku, wg. rozporządzenia UE 1222/2009, wszystkie opony sprzedawane w Europie są oznaczone etykietą z informacjami o trzech podstawowych cechach opony. Rozporządzenie ma zastosowanie do opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Z rozporządzenia są wyłączone głównie opony bieżnikowane, opony do motocykli, profesjonalne opony off-road, wyścigowe opony, opony z kolcami, opony przeznaczone do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed październikiem 1990, opony o niższej prędkości projektowej niż 80 km/h, opony o średnicy mniejszej niż 254 mm i większej niż 635 mm, i opony wyprodukowane przed 1 lipca 2012 roku.

14. Oznaczenie ogumienia

Opony oznaczamy według dokumentów dostarczonych przez producentów a za możliwe błędy nie ponosimy odpowiedzilności.

Oznaczenie DOT oznacza wiek opony, lub jej tydzień i rok produkcji. Oznaczenie może się różnić w zależności od indywidualnych dostaw.

Warunki handlowe | Kontakt | Wymiary alternatywne | Galeria zdjęć | Testy opon | Marki
Facebook | YouTube | TOMKET Tires


eshop.TOMKET.com/PL, TOMKET EXPORT s.r.o.
Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, Czech Republic, REGON: 05401674