Ez a weboldal a szolgáltatásokhoz személyre szabott reklámokat és forgalmi elemzéshes fájl sütiket -cookie használ. A weboldal használatával, ezt Ön elfogadja.

Általános szerződési feltételek

Test TOMKET
Riken Nankang Bridgestone Firestone Pirelli TUV
DOT

DOT - Velünk mindig tudja, mit vásárol!

A gumiabroncs részletében ábrázoljuk a DOT (a gyártás hete és éve) megjelzést és a legtöbb készlet származási országát. Felhívjuk figyelmét az interneten megjelent némely ajánlatra, amelyek néhányéves készletböl származnak. Ne vásároljon öreg árut gyanús beszállítóknál. Tudta hogy létezik Barum Kínából?


1. Általános rendelkezések

Az üzleti feltételek arra szolgálnak, hogy az ügyfelekkel való üzleti kapcsolathoz mindkét fél számára jogilag kötelező alapot biztosítsanak. Az Eladó és a Vevő jogai és kötelességei tekintetében a Cseh Köztársaság jogrendje, valamint jelen általános üzleti feltételek az irányadóak. Jogi vita esetén megegyezés szerint a České Budějovice-i bíróság az illetékes (tárgyi illetékességtől függően a České Budějovice-i Járási, ill. Kerületi Bíróság).

Eladó:
TOMKET, s.r.o., cégazonosító: 25123998, székhelye: Praha 1, Vojtěšská 245/1, ir. szám 110 00, bejegyezve a prágai Városi Bíróság cégjegyzékébe, szakasz C, betétszám 51699

Vevő (Ügyfél):
A Vevő (fogyasztó a polgári törvénykönyv szerint, ill. vállalkozó, ha a vásárlás a vállalkozási tevékenysége céljából történik) az üzleti kapcsolat megkezdésekor csak a kapcsolatfelvételi adatait adja meg az Eladónak. Az Eladó és a Vevő között a jelen üzleti feltételekben egyértelműen nem szabályozott jogi viszonyok tekintetében a 89/2012 sz. törvény, Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint az ezzel összefüggő előírások az irányadóak.

2. Az információ védelme és biztonsága

Az Eladó kijelenti, hogy minden személyes adat bizalmas, felhasználásukra csak a Vevővel fennálló szerződés teljesítésének megvalósítása érdekében kerül sor, más módon nem kerülnek nyilvánosságra vagy harmadik személynek átadásra, stb., kivéve, ha ezt a megrendelt áruval kapcsolatos szállítási vagy fizetési feltételek megkövetelik (szállítási név és cím megosztása).

3. Áru megrendelése

A Vevő az Eladó weboldalain található e-shopon keresztül rendeli meg az árut, ahol megadja az áru típusát, mennyiségét, árát, a Vevő nevét és elérhetőségét, valamint a szállítási címet. Ez a megrendelés adásvételi szerződéstervezetnek számít, és a Vevő a benyújtásával megerősíti, hogy megismerkedett jelen általános üzleti feltételekkel, ahogy a reklamációs renddel is, és egyetért velük. Az így benyújtott megrendelést az Eladó e-mailben visszaigazolja az Ügyfélnek, mégpedig a kézhezvételtől számított 24 órán belül. Abban az esetben, ha a megrendelt áru nincs raktáron, az Eladó egyéni szállítási időpontot egyeztet a Vevővel, illetve hasonló termék szállítására tesz javaslatot.

Ezzel összefüggésben az Eladó felhívja a Vevő figyelmét a Polgári Törvénykönyv 1820. § 1. bekezdésére és tájékoztatja, hogy
- a Vevő nem visel semmiféle, az elektronikus távolsági kommunikációval összefüggő költséget (a saját postai és egyéb költségeit igen),
- előleg igénylésére az alább felsorolt kivételeket leszámítva (ld. még jelen általános feltételek 4. pontját) nem kerül sor,
- a Vevő a törvényben meghatározott feltételekkel jogosult jelen szerződéstől elállni (ld. részletesebben jelen általános feltételek 7. pontjában),
- visszalépés esetén a Vevő viseli az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket; ezzel összefüggésben az Eladó felhívja a figyelmet arra, hogy az áru hagyományos postai úton történő visszaküldése az áru jellegére és mennyiségére tekintettel nem lehetséges,
- a szerződéstől való visszalépés esetén a Vevő csak az áru olyan értékcsökkenéséért felelős az Eladónak, ami abból ered, hogy az árut nem úgy kezelték, ahogy tekintettel jellegére és tulajdonságaira kezelni kell,
- panasz esetén a Vevő jogosult az illetékes ellenőrző szervhez vagy állami felügyeleti szervhez fordulni

A megrendelés elküldésével az Ügyfél az áru árát is elfogadja. Konkurens ajánlat alapján fennálló árcsökkentés iránti igény esetén ezt az árat előre (a megrendelés elküldése előtt) kell az Eladóval megbeszélni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa árait. Az árak és számlázási adatok utólagos módosítása nem lehetséges.

A rendelés küldésével az ügyfél egyet ért az áru árával.. Abban az esetben ha árengedményt kér, ezt az árat a megrendelés küldése előtt szükséges leegyezni (a rendelés megerősítése előtt). Az eladó fenntartja a jogot az árak változtatására, bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül. Az utólagos ár változtatás nem lehetséges. A számlázási adatok változtatása a már kiállított számlán csak ugyanabban a hónapban lehetséges, melyben a számla ki volt állítva a vásárló kérésére. Ez a változtatás a már kiállított számlán fizetett szolgálat, a díja 2000 Ft (8 €), amely többlet költség fedezésére adódik.

Az árunak az Eladó internetes oldalain történő megrendelésével a Vevő beleegyezik, hogy az Eladó információs e-maileket küldjön neki. Ez a beleegyezés bármikor visszavonható.

DEMO vagy ZR – ez a felirat azon gumiabroncsoknál van feltüntetve, melyek a cégünk álltal kiállításon voltak autón felhúzva. Ezek a gumiabroncsok kb 50 km-ert futottak. A gumiabroncsonál, melyeknél ez a felirat van feltüntetve a weboldalunkon zöld betűkkel, alacsonyabb árral vannak a kínálatban.

4. Fizetési feltételek

A megrendelt árut a vevö fizeti, olyan módon ahogy ezt az áru megrendelésekor választotta. Az áru kifizetéséig az áru az Eladó tulajdona. Rendhagyó méretű vagy 35.000,- Kč (áfával együtt) érték feletti megrendelés esetén az Eladó jogosult a megrendelés 50 %-ával megegyező mértékű előleg megfizetését kérni. Az előleg összege beszámításra kerül a teljes vételi összeg kifizetésekor.

5. Reklamáció – ld. reklamációs rend, jelen általános feltételek 8. pontja

A reklamáció intézése a szokásos módon történik az érvényes jogi szabályozással összhangban. Javasoljuk Ügyfeleinknek, hogy szenteljenek alapos figyelmet az áru átvételének, különös tekintettel az esetleges sérülésekre, így megelőzhetik az esetleges vitás helyzeteket.

6. Szolgáltatási feltételek

Az áru kiszállítása a raktárból munkanapon 18 óráig történik. A szállítás termínusát az Eladó a megrendelés visszaigazolásakor tudatja a Vevővel. A legtöbb küldemény a Vevőhöz 7 munkanapon belül kézbesítésre kerül, a nem raktárkészleten levő abroncsok esetében ez a határidő 14 nap, abban az esetben ha a gyártónál le van gyártva. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt a hozzávetőleges szállítási időről és az esetleges késedelemről, ezt az információt az Eladó a megrendelés visszaigazolásával egyidőben adja meg. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a megbeszélt szállítási időtől 3 munkanappal eltérjen.

A csomag kézbesítése a Cseh Köztársaság területén szállító vállalat igénybevételével történik. A kézbesítő cég a kézbesítés napján SMS-ben veszi fel a kapcsolatot a Vevővel, ebben tájékoztatja az átadás részleteiről, a kézbesítés körülbelüli idejéről, az utánvét összegéről és egyéb felmerülő kérdésekről. A küldemény kézbesítésére általában munkanapokon 8 és 18 óra között kerül sor (a kézbesítés pontos időpontját nem lehet befolyásolni, de Ön pontosíthatja a sofőrrel történő kapcsolatfelvétel után). Abban az esetben, ha a megadott szállítási címen a kézbesítés nem sikerül, a szállító egy értesítést hagy, és a csomag kézbesítését a következő munkanapon újra megkísérli. A küldemény útját az interneten a szállító weboldalán követni lehet a küldemény számának megadásával, amelyet az Ügyfél a szállítás elindításakor e-mailben kap meg.

A Vevő köteles közvetlenül az átvételkor a szállítóval együtt a mellékelt szállítólevél alapján ellenőrizni a küldemény állapotát – különösképpen az áru fajtáját és mennyiségét, valamint a csomagolás sértetlenségét.

Az olyan nem szabványos gumiabroncs méretek esetében, amelyek súlya meghaladja a 31,5 kg-ot (némely teherautó R17,5, R19,5, R22,5, Agrár-ipari és egyes atipikus SUV-méretekben), a szállítás költségét a vevővel egyénileg egyeztetjük.

7. Visszalépés az adásvételi szerződéstől

A Vevő fogyasztó a Polgári Törvénykönyv 1829. § értelmében az áru átvételét követő 14 napon belül elállhat a vásárlástól, amennyiben a szállítás részletekben történik, az időtartam számítása az utolsó szállítmány érkezésétől történik. A szerződéstől történő elállás írásban történik, ez a feltétel teljesül egy e-mail küldésével az hu@tomket.com címre, az elállás történhet a Polgári Törvénykönyvnek megfelelő minta formanyomtatvány kitöltésével is. Amennyiben a Vevő így dönt, köteles az árut haladéktalanul használatlan és sértetlen állapotban visszajuttatni a szállítási raktárba. Az áru visszaszolgáltatása előtt a Vevő e-mailt küld, amely tartalmazza az adásvételről szóló számla számát, valamint azt a bankszámlaszámot, ahová az összeg visszatérítését kéri, és beleegyezik, hogy a visszatérítés banki átutalás útján történjen. Abban az esetben ha a vissza szállítást az eladó rendeli meg a szállító szolgálattól, a megrendelés árából levonásra kerülnek az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek (különösen a szállítási költség). Az Eladó köteles ezt az összeget az adásvételi szerződéstől való elállás kézhezvételétől számított 14 napon belül visszautalni, de nem előbb, minthogy az áru visszaadására vagy raktárunkba való visszafogadásra került volna sor.

Az eladó jogosult bármikor és indoklás nélkül a szerződéstől elálni. A felek megállapodnak abban, hogy a vevö ez esetben lemond minden kártérítési igényéröl.

8. Reklamációs rend (jótállásra és minőségi garanciára vonatkozó jog)

A reklamáció általános feltételei (jótállásra való jog)

A Vevő kötelességei
A Vevő köteles a kiszállított árut alaposan megvizsgálni, és felesleges halogatás nélkül értesíteni az Eladót a megállapított hibákról. Ha reklamációról van szó, a Vevő az alábbi lehetőségek egyikével nyújthat be jogos reklamációt:
a) az üzemeltető e-mailcímére: hu@tomket.com
b) postai úton az üzemeltető címére: Tomket s.r.o., Tolarova 630, 384 51 Volary vagy Jetřichov 165, 549 83 Jetřichov

Az Eladó kötelességei
Az Eladó felel a Polgári Törvénykönyv 2161. § értelmében minden olyan hibáért, ami az átvétel pillanatában fennáll. Az Eladó 3 munkanapon belül dönt a reklamációról, ebbe az időbe nem számít bele az az időtartam, ami az áru vagy szolgáltatás fajtájától függően a hiba szakszerű kivizsgálásához szükséges. Az Eladó e-mailben, esetleg telefonon értesíti a Vevőt.

A jótállási idő alatt érvényesített reklamáció (minőségi garancia a polgári Törvénykönyv 2113. § alapján)
a) A garancia élethosszig tart (ez alatt az az időtartam értendő, amely alatt a gumi futófelülete lehetővé teszi a használatot a törvény értelmében), a rejtett hibákra vonatkozik, nem az elhasználódásra. A teherautó-abroncsokra a jótállási idő 1 év jogi személyek számára és 2 év természetes személyek számára. A 2 évnél régebben eladott abroncs esetében a térítés a futófelület törvényes határértékig fennmaradó részének megfelelő összegben történik. Ez az időtartam az áru átvételének napjával kezdődik, és az Ügyfél megszűnésével, ill. halálával fejeződik be
b) Ha a hiba elhárítható, a hibaelhárítás ingyenesen megtörténik. El nem hárítható hiba esetén az árut az Eladó a saját költségén kicseréli.
c) A minőségi garancia iránti igény megszűnik az alábbi esetekben:
- nem szakszerű szerelés vagy kezelés, ill. a terméknek a meghatározott technológiai eljárással ellentétes használata,
- ha az árut olyan körülmények között használják, amelyek paraméterei nem felelnek meg a dokumentációban megadott paramétereknek, vagy ha a technológiai fegyelmet más módon megsértik,
- ha az áru sérülését természeti elemek okozták,
- ha a meghibásodás oka a túlzott megterhelés, vagy a dokumentációban feltüntetett technológiai vagy egyéb feltételekkel ellentétes használat,
- a törvényben megszabott mértéken túli elhasználódás.

Mi a teendő az áru cseréjekor (reklamációkor)
A Vevő késedelem nélkül kapcsolatba lép az Eladóval e-mailen vagy telefonon. A megbeszélés során az Eladó javaslatot tesz az áru visszajuttatásának módjára, adott esetben erről a szállításról a Vevő maga is gondoskodhat. Miután az áru átvételére sor került az Eladó kirendeltségén, ő erről tájékoztatja a Vevőt, és a továbbiakban megkezdődik a csere megegyezés szerinti menete, ill. a törvény által meghatározott reklamációs folyamat.
Ha a Vevő további eltérést tapasztal a küldemény részét képező számlán, vagy ha ez a számla nem képezi a küldemény részét, késlekedés nélkül felveszi a kapcsolatot az Eladóval, aki a számlát igényei szerint módosítja (ha a törvény lehetővé teszi), ill. e-mailben újraküldi a Vevő e-mail címére.
Érvényes adóazonosító számmal rendelkező külföldi vásárló esetében az áruvásárlás mentes az áfától.

Javaslat a küldemény átvételéhez
Az áru átvételekor a Vevő érdeke, hogy figyelmesen átvizsgálja a küldemény tartalmát, a típusra, mennyiségre és a szállításkor történt sérülésekre vonatkozó reklamációt az Eladó a későbbiekben nem köteles figyelembe venni. A szállítólevél aláírásával a Vevő megerősíti, hogy az áru rendben megérkezett.
Tekintettel arra, hogy az Ön által megrendelt áru szállítását többnyire harmadik személy végzi, az alábbiak szerint járjon el:
Az áru megérkezésekor alaposan ellenőrizze az áru állapotát. Ha minden rendben van, erősítse meg az áru átvételét a szállítólevél (fuvarlevél) aláírásával. Az aláírással elismeri, hogy az áru hibátlanul, és a szállítólevélben feltüntetett mennyiségben érkezett meg.
Ha az áru hibás az átadáskor, vagy nem megfelelő a típusa vagy mennyisége, ezt a tényt rögzíteni kell a szállítólevélen (fuvarlevélen). Ha az áru sérült, a Vevő megtagadhatja az átvételét.
Ha a szállítólevélen (fuvarlevélen) nincs feltüntetve hiba, reklamációs folyamat nem kezdeményezhető.

9. Az EU területén kivüli vásárlókra vonatkozó feltételek

Abban az esetben, ha a Vevő által megrendelt áru kézbesítési helye a Cseh Köztársaságon kívül van, az üzleti feltételek és az adásvételi szerződés a következőképpen módosul. Az Eladó teljesíti áruszállítási kötelezettségét, amint az árut saját szállításra a Vevő rendelkezésére bocsátja valamelyik telephelyén (raktárában), illetve az árut átadja annak a speditőrnek, akit a Vevő határoz meg az Eladó számára. A vételárat a Vevő az áru átvételekor fizeti ki, ebben a pillanatban ruházódik át a tulajdonjog is. A szállítási költséget azért, hogy a Vevő által meghatározott speditőr elszállítja az árut a Vevő által megadott helyre, az Eladó fedezi. Az áru esetleges elveszésének vagy romlásának, valamint az utólag felmerülő költségeknek a kockázata az Eladóról a Vevőre az áru a Vevőnek, ill. az általa meghatározott szállítónak való átadása pillanatától száll át. Amennyiben a Vevő az árut nem veszi át (fel) és/vagy a vételár kifizetésének hiányában nem adják át neki, az nem mentesíti őt a vételár kifizetésének kötelezettsége alól.

Más országba történő szállításkor az Eladó nem felelős az áru vámkezeléséért, vagy a vám, adó és bármilyen, a Vevő által megadott országba történő szállításával összefüggő költségért. A Vevő köteles gondoskodni minden olyan kérdésről, ami az áru szállításával összefügg, különösen köteles teljesíteni minden bejelentési kötelezettséget, megfizetni a megfelelő vámokat, adókat, és minden egyéb járulékot, ami az áru szállításával összefügg, mégpedig az adott célország jogrendjének megfelelően.

A szerződés rendelkezéseinek kivizsgálása és a szerződésből eredő viták tekintetében a Cseh Köztársaság jogrendje az irányadó. Az ENSZ egységes vételi jogának alkalmazása (Nemzetközi árueladási szerződésekről szóló egyezmény, 1980. 04. 16.) kizárva.

A HÉA-fizető beszállítója a TOMKET Export s.r.o. CZ05401674 adóazonosító szám. A vevő jogi személye felelős a gumiabroncsok helyén történő újrafeldolgozási díjakért.

10. A gumiabroncsok visszavétele

A gumiabroncsok visszavételének helye a Tomket s.r.o., Tolarova 630, Volary 384 51 Csehországi címen található telephely, vagy a Jetřichov 165, 549 83 Jetřichov Csehországi címen található. A visszaküldési cím a gumiabroncsok márkájától függ.

11. Hatálybalépés

Jelen általános szerződési feltételek 2014. január 1-én léptek hatályba.

12. Környezetvédelmi és minőségpolitika

Társaságunk vezetése kötelezettséget vállal ennek a politikának a támogatására, ügyel a szükséges források optimális biztosítására és kihasználására, és megteremti a szükséges feltételeket az integrált management rendszerének tartós megőrzésére és javítására a ČSN EN ISO 9001 és a ČSN EN ISO 14001 szabványok követelményeivel összhangban.

A vállalatunkkal kapcsolatba kerülő emberek elégedettsége az általunk nyújtott szolgáltatás minőségének függvénye:

Ügyfelek:

A cég számára az Ügyfél a legfontosabb tényező, ezért a kéréseinek és igényeinek való megfelelés a lehető legnagyobb erőfeszítést követeli tőlünk. Ügyfeleinket szolgáltatásaink minőségével és gyorsaságával győzzük meg. Az ügyfelekhez való előzékeny hozzáállásunkkal igyekszünk a lehető legjobb ügyfélszolgálatot biztosítani.

Dolgozóink:

Stabil munkakörülményeket nyújtunk, ahol értéke van az áldozatkészségnek és a kiváló munkateljesítménynek. Fontos számunkra dolgozóink rendszeres szakmai fejlődése, lojalitása, hűsége és elégedettsége.

Partnereink:

Teljes bizalmunkat élvezik az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét és megbízhatóságát illetően. Az ő százszázalékos támogatásuk közös sikerünk egyik fő tényezője. Nagy súlyt helyezünk a partnereinkkel való hosszútávú együttműködésre. Társaságunknak bevált módszerei vannak beszállítóink rendszeres értékelésére, ami biztosítja a hosszútávú minőségi együttműködést.

Cégünk:

Társaságuk eredményesen tevékenykedik a szociális felelősség és a környezet iránti felelősség keretein belül, mivel alkalmazottaink egészségét és elégedettségét, valamint a környezetre tett kedvező hatást prioritásnak tekinti a profithoz vezető úton. Kötelezzük magunkat, hogy tiszteletben tartunk minden jogi előírást és minden egyéb kötelezettséget, ami a környezet védelmével összefügg. Preventív megközelítéssel részt vállalunk a társadalom környezetre gyakorolt hatásának javításából.

13. EU-s gumiabroncs-jelölések

Az EU 1222/2009 sz. rendelete értelmében 2012. november 1-től az Európában forgalmazott valamennyi gumiabroncsot tájékoztató címkével kell ellátni, mely tartalmazza az abroncs három alapvető tulajdonságát. A rendelet a személy-, haszon- és tehergépjárművek gumiabroncsaira vonatkozik. A rendelet nem vonatkozik különösen az újrafutózott abroncsokra, a motorkerékpár-abroncsokra, a professzionális offroad abroncsokra, a versenyabroncsokra, a szegecselt gumiabroncsokra, a kizárólag az 1990. októbere előtt először regisztrált gépkocsikra való abroncsokra, a 80 km/h-nál alacsonyabb tervezési sebességű abroncsokra, a 254 mm-nél kisebb és a 635 mm-nél nagyobb átmérőjű abroncsokra, és a 2012. július 1. előtt gyártott abroncsokra.

14. A gumiabroncsok jelölése

A gumiabroncsokat a gyártótól kapott dokumentáció alapján jelöljük, az esetleges hibákért nem vállalunk felelősséget.

A DOT jelölés a gumiabroncs korát, ill. a gyártás hetét és évét mutatja. A jelölés az egyes szállítmányok szerint eltérő lehet.

ÁSZF | Kapcsolat | Alternatív méretek | Fotógaléria | Gumiabroncs tesztek | Márkák
Facebook | Google+ | YouTube | TOMKET Tires


eshop.TOMKET.com, TOMKET s.r.o.
Vojtěšská 245/1, Praha 1, 110 00, Česká republika, IČ: 25123998, DIČ: CZ25123998